حوزیان روحیه شهادت طلبی، شجاعت، مردانگی و پایمردی در برابر بیگانگان را فرا بگیرند

خبرگزاری شبستان: استاد حوزه علمیه قم، اظهار داشت: تمامی کسانی که در حوزه ها مشغول تحصیل علوم دینی هستند، روحیه شهادت طلبی، شجاعت، مردانگی و پایمردی در برابر بیگانگان و قداره بندان را فراگرفته و هرگز از مرگ نهراسند.