Print Friendly Version of this page pdf

یادداشت /

((تهی بودن شعار اصلاحات )) ((اصلاحات یا اصلاح طلبی ، شعاری است که هرگز به فعل تبدیل نخواهد شد ))

هیچ کدام از روشنفکران و تئورسین ها و دانشمندان و برنامه ریزان و بزرگان اصلاحات ، نتوانستند ، در آن جایی که نقش و رنگ دین حرف اول را می زند ، به قول خودشان اصلاحات انجام دهند .بسمه تعالی


 ((تهی بودن شعار اصلاحات ))
 ((اصلاحات یا اصلاح طلبی ، شعاری است که هرگز به فعل تبدیل نخواهد شد ))

اگر به آرشیو سالهای گذشته مطبوعات ورسانه ها سری بزنبد ، متوجه خواهید شد که ، پس از پایان عمر دولت اصلاحات ،  یا به قول خانم جمیله کدیور( نماینده طیف اصلاحات در مجلس ششم و همسر محترم جناب آقای عطاء الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات  ) ، پس از خروج محترمانه مدعیان اصلاحات از قدرت ، و از بدو حاشیه  قدرت نشینی آنها ، تا به امروز  ، شخصیت های زیادی که روزی از بزرگان اصلاحات محسوب می شدند ،  آمدند در مطبوعات و رسانه ها ، به صورت ضمنی و بعضاً تصریحاً به ناکارآمد بودن و تهی از محتوا بودن و فاقد برنامه و راهکار بودن شعار اصلاحات در ایران اذعان نموده اند .

قاطبه بزرگان وتئورسین های مدعی اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران ، بعضاٌ به صراحت وبرخی بصورت تلویحی وگروهی با ایماء واشاره ؛ اذعان نموده اند ، دین ودین داری ودین مداری مردم مسلمان ایران ، ودر رأس همه اسلامیت نظام ونماد این اسلامیت ومشروعیت دینی والهی ؛ یعنی حاکمیت ولایت فقیه ، تنها مانع غیر قابل عبور و نفوذی است که ، مانع تحقق اهداف وطرحهای اصلاحات مورد نظر آنها است . لذا همه متفق القول بودند که ، شعار اصلاحات واصلاح طلبی که آنها دنبال می کنند ، شعاری است که هرگز به فعل تبدیل نخواهد شد . ان شاء الله که امیدواریم اینچنین باشد . وهرکه با دین خدا درافتاد ورافتد .

بدینسان ، اکثریت قریب اتفاق مدعیان اصلاحات و حتی طراحان و مولدین این شعار وارداتی ، و در اصل ضد اصلاح طلبی اسلامی ، از بدو طرح آن ، بهتر از هر کس می دانستند که ، شعار یا طرح اصلاحات ، در صورت پیروزی و حاکمیت دولت اصلاحات و یا تشکیل مجلس اصلاحات ، در زمان اجراء ، و از قوه به فعل در آمدن شعار اصلاحات ، در تعارض و تزاحم و تقابل با دین و اندیشه های دینی و نقش دین در عرصه سیاست و اجتماع و فرهنگ دینی ، حرفی برای گفتن نخواهد داشت و شکست آنها به طور قطع به یقین حتمی خواهد بود .

از این رو ، در تمام 8 سال عمر دولت اصلاحات  و مجلس ششم که اکثریت کرسیهای مجلس به اصلاحات تعلق داشت ، هیچ کدام از روشنفکران و تئورسین ها و دانشمندان و برنامه ریزان  و بزرگان اصلاحات ، نتوانستند ، در آن جایی که نقش و رنگ دین حرف اول را می زند ، به قول خودشان اصلاحات انجام دهند . و یا اقدامی  در جهت کمتر نمودن رنگ دینی و یا کمتر نمودن نقش دین و یا تعیین جایگزینی برای آن به عمل آورند .

 امروز بنده به حضرات اصلاح طلب فعال در دولت یازدهم ، ودیگر اصلاح طلبانی که در خارج از دولت به دولت مشاوره وخط می دهند ، وآن دسته از اصلاح طلبانی که خودرا برای انتخابات مجلس یازدهم ومجلس خبرگان رهبری آماده می کنند ، عرض می کنم : به مطبوعات سراسری روز سه شنبه مورخ 3/10/1387 خصوصا آرشیو روزنامه کیهان مراجعه کنند ،واقرار واظهار عجر وناتوانی یکی از بزرگان خودرا ببیند وبخوانند ، که خانم جمیله کدیور همسر آقای وزیر ارشاد دولت اصلاحات ، درباره پوچی وبی مغزی شعار اصلاحات چه گفته است .
 خلاصه ولُبِّ سخنان خانم وزیر ارشاد دولت اصلاحات ، که از نمایندگان اصلاح طلب تندرو مجلس ششم بوده ،  به نقل از منبع خبرکه روزنامه کیهان در تاریخ 3/10/87 است  ، از این قرار است که :(( صراحتاً تبیین و تعریف اصلاحات پس از خروج از قدرت را طنز روزگار دانسته است . ))

همسر وزیر ارشاد دولت آقای خاتمی مدعی است ، وقتی اصلاحات در زمان 8 سال حکومت و دولت داری و مجلس داری « که البته با روشنگریهای اخیر و پرده برداری از خیلی از ابهامات و شبهات باید مدت زمان منتسب به حکومت باصطلاح مدعیان اصلاحات  و تغییرات را اصلاح نمود و دوران حکومت مدعیان اصلاحات را با احتصاب 8 سال حکومت کارگزاران که امروز با مدعیان اصلاحات هم آهنگ شده اند، ودر حقیقت  رهبری اصلاحات را به عهده گرفته اند، 16 سال محاسبه نمود » نتوانستند در تبیین و تعریف اصلاحات اقدام نمایند.

خوشبختانه ، دلایل این اظهار عجز و ناتوانی و اقرار به ناکارآمدی اندیشه و شعار اصلاحات ، توسط جمیله کدیور به شرح  مندرج در روزنامه کیهان طی شش سؤال  که اصلاحات در تمام عمر فعالیت  خود  در حکومت داری و در عرصه قدرت بودن و حتی 8 سال دوره خروج از قدرت ، و در حاشیه قدرت بودن ، واخیراٌ هم در 20 ماهی که در این دولت وابسته به اصلاح طلبان ، نتوانسته پاسخی برای آن ارائه دهند را احصاء نموده است (که انشاءالله تا  صد سال دیگرجوابی برای آن نخواهند یافت ).

لذا به منظورحفظ امانت داری و تشحیذ ذهن خوانندگان و ملاحظة علاقمندان عین عبارات مندرج در کیهان که به نقل از جدیدترین مطلب در وبلاگ جمیله کدیور در آن تاریخ ؛ عنوان شده بیان جهت اطلاع اصلاح طلبان امروزی که خودرا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان آماده می کنند ريال درقالب این سوال که آیا آنها پاسخی برای این سوالات دارند بیان می شود.

 شش سؤالی که یکی از بزرگان اصلاحات به نام جمیله کدیور مدعی است اصلاحات پاسخی برای آنها نداشته و قطعاً شوهر این خانم با او هم عقیده و همراه است ؛ و ما نیز با استناد به این اقرار صریح ، شعار و طرح وارداتی اصلاحات را در حکومت دینی  جمهوری اسلامی ایران که سیاستش عین دیانت است و دیانتش عین سیاست ؛ است . ناکار آمد وتلاشی بیهوده وعبث می دانیم از این قرار است :
1-     اصلاحات در حوزه اندیشه دینی چیست ؟ راهکارهای عملی آن کدام است ؟
2-     آزادی اندیشه و آزادی خلاقیت چگونه تفسیر می شود ؟
3-   اصلاحات در مقوله حقوق اساسی مردم ، همان ها که در فصل سه قانون اساسی به روشن ترین شکل ممکن تحت عنوان حقوق ملت ذکر شده ، چه سخنی دارد ؟
4-   در زمینه فرهنگ ، اصلاحات چه دیدگاهی دارد ؟ سینما ، موسیقی ، تئاتر ، هنرهای تجسمی و ... به ویژه ادبیات داستانی ، از مهمترین مباحث این قلمرو هستند . تکلیف مطبوعات که پیشاپیش روشن است .
5-   اصلاحات نسبت به حقوق زنان چه نگاهی دارد ؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است  که در عمل و حتی نظر در اکثر موارد تفاوت یا تمایزی بین نگاه اصلاح طلبانه خاتمی و نگاه اصولگرایانه دیگران وجود ندارد .
6-     برای اقوام و مذاهب مختلفی که ایران را می سازند ، اصلاحات چه تلقی و برنامه ای دارد ؟
انشاءالله امیدوارم ملت ایران از این اعترافات بزرگان اصلاحات ، در تهی بودن و بی محتوا بودن  و وارداتی بودن و ناکارآمد بودن  اصلاحات در ایران اسلامی  نهایت بهره برداری را داشته باشند و بدانند که در حقیقت واقع  و در باطن  ،اصلاحات آن چیزی نیست که در این چند ساله به ظاهر شعار داده می شود .

لذا شایسته است ملت فهیم و آگاه ایران اسلامی برای نجات ایران و جمهوری اسلامی و پاسداری از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی و حفاظت از خون شهداء و دستاوردهای آنها و تحقق بلند مدت نهضت امام خمینی (ره ) و برنامه های مقام معظم رهبری برای همیشه به این شعار وارداتی اصلاحات ،که اخیراً بدجوری مورد حمایت همه جانبه دولت مردان آمریکا قرار گرفته است پشت کند و دست رد به سینة آنها بزنند .انشاءالله در همة خانه ها کس هست و این حرف هم بس است .


سید مختار موسوی

تاریخ انتشار: ۲۰:۰۱:۲۱ | سه شنبه, ۲۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۴ | تعداد بازدید: 1593
اشتراک گذاری

نظرات (بدون نظر)...

نظر دهید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
نظر: فیلد اجباری.