درباره ما

پایگاه خبری بهبهان نیوز  با هدف انتشار اخبار جهان ، ایران ، خوزستان و بالاخص شهرستان بهبهان تاسیس شد .
زمینه کاری ما در سطح شهرستان انتشار اخبار بهبهان ، انتقاد از کمی و کاستی های موجود و همچنین انتقال سخن مخاطبین با مسئولین شهرستان و استان می باشد.
امیدواریم با کمک شما مخاطب عزیز گامی در جهت پیشرفت و تعالی شهرمان برداریم تا بهبهان جایگاه واقعی خود را بیابد.

مدیر مسئول : ساره خادمیون 
شماره تماس : 09168756051
آدرس: خیابان شهید نیاکان کوچه منصور آقایی