حوزیان روحیه شهادت طلبی، شجاعت، مردانگی و پایمردی در برابر بیگانگان را فرا بگیرند

خبرگزاری شبستان: استاد حوزه علمیه قم، اظهار داشت: تمامی کسانی که در حوزه ها مشغول تحصیل علوم دینی هستند، روحیه شهادت طلبی، شجاعت، مردانگی و پایمردی در برابر بیگانگان و قداره بندان را فراگرفته و هرگز از مرگ نهراسند.


تقسیمات کشوری در سال 1316

روز ۱۰ دی‌ ۱۳۱۶ تقسیمات کشوری جدید ایران اعلام شد. در این روز هیات وزیران بر اساس قانون جدید «تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران»، ایران را به ۱۰ استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم کرد.